VISAGINE VYKO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Data

2018 11 22

Įvertinimas
0

VISAGINE VYKO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

     Lapkričio 21 dieną Visagine įvyko trečiasis partnerių, dalyvaujančių projekte LLI-195 „CBRN (cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių) avarijų ir užterštumo likvidavimas Latvijos–Lietuvos pasienio zonoje“/ATOM susitikimas. Susitikime dalyvavo Latvijos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai. Susitikimo metu buvo aptartos per trečią ataskaitinį laikotarpį įgyvendintos priemonės, apsvarstytos kylančios problemos, ypatingai daug dėmesio skiriant pasikeitimams, kurie įvyks nuo 2019 m. sausio 1 d., kai Visagino PGV ir Utenos APGV praras juridinio asmens statusą ir jų visas teises ir pareigas perims Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Projekto partneriai papasakojo apie įsigytą įrangą. Kadangi susitikimas vyko Visagine, visaginiečiai pademonstravo įsigytą dekontaminavimo postą su visa papildoma įranga, motosiurblį, dozimetrus, dujų analizatorių ir specialųjį lengvąjį automobilį, papasakojo kokią įrangą dar planuoja pirkti iš sutaupytų lėšų. Antroje susitikimo dalyje buvo aptariamas planuojamų rengti pratybų scenarijus, derinama pratybų data ir dalyvausiančios pajėgos. Susitikimo dalyviai buvo nuvykę į Visagino rekreacijos paslaugų centrą, kur planuojama vykdyti pratybas ir apžiūrėjo planuojamų pratybų vietą. Buvo pristatyta pratybų legenda ir planuojami priešgaisrinių pajėgų veiksmai. Susitikimo dalyviai aptarė būsimų pratybų dienotvarkę ir klausimus, kuriuos būtina spręsti sekančio susitikimo metu.

      Projektas yra parengtas pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Bendra Projekto įgyvendinimo vertė 1170198 EUR.  172716 EUR skirta Visagino priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, iš kurių 146808 EUR 60 ct lėšos, kompensuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo. Šis projektas įgyvendinamas nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2019 gegužės 31 d.

Nuotraukos

1 2