III periodas (2018-06-01/2018-11-30)

Įgyvendinimas (Implementation)

Vykdant projektą "CBRB avarijų ir užterštumo likvidavimas Latvijos-Lietuvos pasienio zonoje", Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba turi įsigyti specialų lengvąjį automobilį, mobilų deaktyvavimo postą su reikiama įranga, mobilų vandens siurblį, dujų analizatorius, dozimetrus ir cheminius kostimus, reikalingus radiologinių ir cheminių incidentų likvidavimui bei deaktyvavimo darbams atlikimui. 

Pirkimo procedūros buvo užplanuota atlikti antrame periode, todėl visi reikalingi dokumentai buvo paruošti ir suderinti su PAGD iš anksto. Tai palengvino pirkimo procedūros, kurios praėjo greitai ir sklandžiai. Atsižvelgiant į perkamos technikos bei įrangos specifiką, tiekėjams reikalingas laikas tam, kad paruošti ir pristatyti perkamus objektus. Todėl, atliekant pirkimus, buvo pasirašytos sutartys, kuriose buvo nurodytas pristatymo terminas nuo 3 iki 6 mėnesių.  Dėl to, kad tiekėjai turėjo turėti laiką įrangos paruošimui ir pristatymui, dauguma technikos į įrangos buvo pristatyta laiku ir už ją apmokėta trečiame periode, išskyrus dujų analizatorių, už kurį buvo apmokėta ir kuris pristatytas antrame projekto LLI-195 ATOM periode. 

  Tiekėjas Sutarties pasirašymo data Pristatymo terminas (iki)
Dujų analizatorius UAB "Interautomatika" 2018 m. vasario 23 d. 2018 balandžio 27 d
Dozimetrai UAB "Novatex" 2018 m. kovo 21 d. 2018 rugsėjo 25 d.
Specialus automobilis UAB "Autovyras" 2018 m. balandžio 16 d. 2018 spalio 15 d.
Cheminiai apsaugos kostiumai UAB "ProGear LT" 2018 m. balandžio 17 d. 2018 spalio 17 d.
Pernešamas gaisrinis siurblis UAB "Iskada" 2018 m. gegužės 4 d. 2018 rugpjūčio 04 d.
Deaktyvavimo postas UAB "ProGear LT" 2018 m. gegužės 28 d. 2018 lapkričio 27 d.

 

Valdymas (Management)

2018 m. liepos 23 d. UAB "Audit&Accounting" pateikė patvirtino ataskaitą už II periodą.

2018 m. lapkričio 21 d. trečias projekto partnerių susistikimas. Susitikimo metu projekto partneriai aptarė būsimų pratybų planą, laiką ir dalyvius, kurie dalyvaus pratybose iš Utenos, Visagino ir Latvijos. Taip pat kiekvienas iš partnerių papasakojo apie projekto veiklą, pasiektus rezultatus ir planus, kuriuos dar reikia įvykdyti iki projekto pabaigos. 

Nuotraukos

1 2
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-18