I periodas (2017-06-01/2017-11-30)

Lietuvos ir Latvijos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos plečia savo bendradarbiavimą radiologinio ir cheminio saugos srityje, dalyvaujant ES projekte, kuris turi ne tik pagerinti Latvijos ir Lietuvos ugniagesių bendradarbiavimo įgūdžius, bet taip pat ir skatinti visuomenę suprasti kaip saugiai elgtis radiologinių ir cheminių incidentų bei aplinkos užterštumo atvejais. 

2017 m. balandžio mėn. Projekto partneriai - Latvijos Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau - Utenos APGV) ir Visagino priešgaisrinė galbėjimo valdyba (toliau Visagino PGV) pasirašė Partnerystės sutartį dėl projekto įgyvendinimo.

Bendrą proejkto biudžetą sudaro 1170198 Eur, iš kurių Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bendrasis finansavimas - 994668,30 Eur.

Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos biudžetas - 172716 Eur, iš jų ERPF bendrasis finansavimas - 146808,60 Eur.

Vykdant projektą, kiekvienas partnerys turi įsigyti reikalingą techniką bei įrangą, kurią bus panaudojama (demostruojama) bandrose pratybose, kurios planuojama organizuoti ir pravesti 2019 metais.

Visagino PGV ruošiasi įsigyti cheminius kostiumus, dozimetrus, dujo analizatorę, deaktyvavimo postą su papildomais priedais, mobilų vendens siurblį ir specialų lengvojį automobilį, kuris skirtas įrangos transportavimui. Taip pat projekto vykdymo metu savo kvalifikaciją pasitobulins 10 pareigūnų.

Viešinimas (Communication)

2017 m. birželio 15 d. Visagino miesto vietiniame laikraštyje "Sugardas" buvo išspausdintas straipsnis apie pradėtą vykdyti bendrą Lietuvos ir Latvijos projektą.

2017 m. lapkričio mėn buvo įsigytos viešinimo priemonės - Roll Up informacinis stendas (maketas), informacinė lentelė (maketas) ir lipdukai (maketas). Informacinė lentelė pakabinta Visagino priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, stendas, kurį galima pastatyti kaip lauke taip ir patalpoje, bus naudojamas projekto partnerių darbo susitikime ir pratybos metu, kurios bus organizuojamos 2019 metais.

Valdymas (Management)

2017 m. birželio 8 d. Daugpilyje įvyko atidarymo renginys (kick-off meeting), kurio metu buvo aptarti partnerių įsipareigojimai, projekto eiga, siekiami tikslai ir laukiami rezultatai. 

2017 m. liepos mėn gavus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento pritarimą dėl tikrinimo tinkamumo, pasirašytas audito sutartis su UAB "Audit&Accounting" dėl projekto pirmo lygio finansinės kontrolės vykdymo.

2017 m. lapkričio 21 d. Daugpilyje įvyko pirmas projekto partnerių darbo susitikimas (1 st work group meeting), kuriame dalyvavo Latvijos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Utenos apskrities ir Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybų atstovai. Susitikimo metu buvo aptarti pirmo periodo pasiekiami tikslai ir rezultatai. Projekto partneriai pasidalino savo patirtimi, aptarė problemas ir jų sprendimo būdus.

Nuotraukos

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-18